A A A

Treningi rozwoju osobistego dla osób między 25-35 rokiem życia

Cel treningu:
  - rozumieć zachowania własne i innych osób
  - jasno wyrażać myśli i uczucia
  - umiejętniej rozwiązywać konflikty
  - świadomie dokonywać wyborów i podejmować życiowe decyzje


Metody pracy:
  - interaktywne metody grupowe ćwiczenia w parach
  - elementy psychodramy
  - odgrywanie ról
  - praca własna przy pomocy grupy


Czas trwania: 12 cotygodniowych 2 godzinnych spotkań prowadzonych przez dwójkę terapeutów.