A A A

O nas

Ośrodek Formacji Małżeńskiej istnieje od 2009 r. Tworzą go psycholodzy, pedagodzy, duszpasterze, nauczyciele akademiccy, a przede wszystkim małżonkowie.


Naszym głównym działaniem jest przygotowanie narzeczonych do życia w małżeństwie i rodzinie. Staramy się aby proponowane przez nas konferencje i warsztaty były nie tylko ciekawie prowadzone, ale także potwierdzone świadectwem małżeńskiego życia osób prowadzących.


W ramach cyklu spotkań podejmowane są najważniejsze aspekty życia małżeńskiego. Ponieważ rekolekcje w dużej części mają formę warsztatów, w dużym stopniu współtworzą sami uczestnicy. Narzeczeni mają możliwość pełniejszego poznania swoich cech osobowości, oczekiwań, ustalenia wspólnej hierarchii ważności spraw w życiu. Aby nie utożsamiać miłości jedynie z uniesieniem uczuciowym i zauroczeniem zajęcia ukazują znaczenie takich elementów jak: współrozumienie, zaufanie, zdolność współdziałania.


Kolejnym ważnym tematem jest komunikacja. Nie ma szczęśliwego małżeństwa bez jedności na poziomie myśli i uczuć. Źródłem konfliktu są nie tylko rozbieżne opinie, ale również, a nawet przede wszystkim sposób, w jaki je wyrażamy. Dlatego podstawowym narzędziem w czasie spotkań jest dialog, który odbywa się wyłącznie w obrębie pary narzeczeńskiej. Ważnym elementem przygotowania do małżeństwa jest umiejętność rozwiązywania konfliktów, które w naturalny sposób pojawiają się w każdym małżeństwie.


Fundamentalną sprawą dla jedności i trwałości małżeństwa jest współpraca z Panem Bogiem. Dlatego przygotowanie do małżeństwa jest połączone z rekolekcjami. Wiara to w swej istocie spotkanie żywego Boga, doświadczanie Jego miłości i powierzenie Mu swojego życia z pełnym przekonaniem, że Boże plany są najlepsze i gwarantują prawdziwe szczęście każdemu małżeństwu i każdej rodzinie.